Ћирилица“ Нови Сад је 4. децембра 2015. године председнику Србије Томиславу Николићу упутила молбу да у складу са својим овлашћењима из Устава Републике Србије затражи од Владе и Скупштине Републике Србије да донесу нов Закон о службеној употреби језика и писма у складу са чланом 10. Устава Републике Србије.

На то наше писмо академик Иван Клајн даје осврт у НИН-у од 31.12.2015. године у свом тексту Писма о писму. Академик Иван Клајн истргнуо је из контекста наше молбе поједине делове и тиме непримерено и неистинито приказао нашу молбу.

Тема наше молбе је доношење новог Закона о службеној употреби језика и писма са уставном одредбом о ћирилици као једином службеном писму српског језика, па да се не би и даље манипулисало нашим ставовима цео њен текст стављамо на увид јавности.

Од председника Србије господина Томислава Николића добили смо љубазан одговор примерен његовој уставној позицији у коме нас обавештава да се обратио Миинистру културе и информасања с молбом да размотри наше наводе и да нас писменим путем обавести. И допис председника Србије стављамо на увид српској јавности.

 

Ђорђе Јањатовић

Сарадник ЋИРИЛИЦЕ Нови Сад