Дарујте

Помозите Ћирилици у борби за српско писмо

жиро рачун: 190-9050-94

 

Примере за уплату чланарине

Чланарина
 
1. Члан УО - 1000 дин,
2. Запослен - 500 дин,
3. Пензионери - 250 дин
4. Незапослени - 200 дин.