Регистрација

Услови да неко постане члан удружења:

  1. да прихвата Статут и циљеве удружења
  2. чланарина: 500 динара годишње за запослене
    250 динара за пензионере
    200 динара за незапослене, ђаке и студенте
  • Кориснички налог
  • Профил