НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
„ДУШАН МАТИЋ“ ЋУПРИЈА

 

 

расписује

 

 

К О Н К У Р С
за доделу књижевне награде
„Матићев шал“ за 2017. годину

 

 

Право учешћа на конкурсу имају млади песници из Србије
до 27 година живота са својом првом књигом песама која је
објављена у периоду између септембра 2016. и августа 2017. године
Конкурс је отворен до 31. августа 2017. године.
По пет примерака књиге послати на адресу:
Народна библиотека
„Душан Матић“
за „Матићев шал“
Милице Ценић 15
35230 Ћуприја

 

 

Све детаљне информације можете добити на телефон 035/8470-843