Соколски народни универзитет био је ваншколска установа основана по угледу на Коларац у Београду, али је за разлику од научно-популарних предавања на Коларцу, предавања служила јачању патриотске свести.

Савез сокола планирао је да свака Жупа оснује у свом седишту народни универзитет. Предавања Соколског народног универзитета жупе Београд су одржавана у Дому Соко Матице Београд у Делиградској улици. О раду универзитета извештавао је Гласник Жупе Око соколово и лист Савеза Сокола Соколски гласник. Теме предавања биле су : Шта је то соколски покрет; Соколски национализам; Соколство и одбрана јединства, слободе и независности Краљевине Југославије; Соколи су одговорни за судбину Југославије у сваком тренутку њеног живота; Соколство и народна војска; Соколство и школа; Соколство и вера; Карактеристике разних вероисповести и вера у Југославији; Слобода савести сада и кроз историју; Шта је словенско братство и словенска узајамност;О Словенима у прошлости и садашњости; Евразијство; Етнолошке и етнопсихолошке особине Словена; Једнакост нација и култура. ... . (1) На свечаном отварању Соколског народног универзитета 1937. друштва Нови Бечеј, која је одржана заједно са прославом пакта о вечном пријатељству са Бугарском, присуствовали су представници свих месних власти, културних и хуманих удружења, ученици свих школа и грађани. (2) У свом чланку у „Соколском гласнику“ др. Фран Дерганц истакао је разлику између историјског идеализма Соколства и историјског материјализма. Сматрао је да Савез Сокола са установљењем Соколског народног универзитета отвара борбу против историјског материјализма. (3)

У Гласнику Жупе Београд „Око Соколово” објављен је Правилник о Соколском народном универзитету Соколске жупе Београд. У члану 1 истиче се : “Задатак је Соколског народног универзитет да проширује и продубљује ... и словенску националну мисао и родољубље и да путем научно популарних предавања, течајева и других просветних средстава ојачава соколско васпитање у духу „Путева и циљева ССКЈ”. Овај Соколски народни универзитет намењен је првенствено свима припадницима села и градова и пријатељима соколства Соколске жупе Београд”. У члану 2. истиче се : „Уколико се рад овога Соколског народног универзитета популарише и разграњава, он ће поступно обухватити и оне задатке које имају и остали народни универзитети у Краљевини Југославији (напр. Коларчев народни универзитет) и тако све више више појачавати вредност соколског васпитања и соколских циљева.” У члану 3 : „Предавања и течајеви имају научно-популарни карактер и обухватају области које говоре : о историји и организацији соколства и о соколском гледишту на друга питања. У вези с овим узимаће се градиво из области : језика, географије, етнологије, и историје ... као и суседних и словенских народа. За овим излагаће се популарна знања из области природних наука, хигијене, привреде, пољопривреде ... . “ (4)

Соколски народни универзитет завршио је пролећни круг предавања јуна 1940. са предавањем професора Атанасија Илића о теми „Предратна национална омладина”. Јесењи циклус предавања требао је бити отворен 1 октобра 1940, са предавањем генерала Драгутина Живановића, члана управе Савеза Сокола, на тему „Соколство у одбрани јединства, слободе и независности Југославије”.(5)

Соколски народни универзитет основан је по угледу на Коларац у Београду, али је за разлику од научно-популарних предавања на Коларцу, предавања служила јачању патриотске свести. Савез сокола планирао је да свака Жупа оснује у свом седишту народни универзитет, али до почетка рата 1941. само је Жупа Београд основала свој универзитет. Предавања су одржавана у Дому Соко Матице Београд у Делиградској улици. Народни универзитет Соколске жупе Београд био је врхунац соколског просветног рада у међуратном периоду.

Саша Недељковић

члан Научног друштва за историју здравствене културе Србије

Напомене :

1. Просветни одбор жупе, „Соколски Народни Универзитет у Београду”, „Око Соколово”, Београд, 1 април 1940, бр. 4, стр. 65;

2. „Свечано отворење народног универзитета у Новом Бечеју”, „Соколски гласник“, Београд, 24 април 1937, бр. 12, стр. 4; 3. Др. Фран Дерганц, примариј, Љубљана, „Соколство у борби против историјског материјализма”, „Соколски гласник“, Љубљана, 19 априла 1935, бр. 17, стр. 1; 4.„Правилник о Соколском народном универзитету Соколске жупе Београд”, „Око Соколово”, Београд, 1 април 1940, бр. 4, стр. 65, 66; 5.„Соколски Нар. Универзитет у Београду”, „Соколски гласник“, Београд, 7 јуни 1940,