Сусрете организује Удружење за одбрану Ћирилице „Добрица Ерић”
уз подршку представништва Републике Српске у Београду