У протеклом два месеца смо остварили успешну сарадњу која је довела до израде рачуна на српском језику и ћириличном писму. То је овога пута реч о ЈКП " Чистоћа" Нови Сад и ЈП " Кикинда".Такође је дошло до промена званичне интернет странице код Факултета уметности из Ниша,Београдског сајма( пре тога лед дисплеји постављени на српској ћирилици и енглеском) и код општина Пландиште, Параћин и Тутин. Осим више десетина високошколских установа које су на нашу иницијативу промениле своје веб странице,радује чињеница да су наведене општине то такође урадиле.

Када смо пре непуне 2 године започели акцију притужби општинама у Србији,од 150 општина преко 90 није имало веб страницу на српској ћирилици а у складу са законом и Уставом. Овом променом остале су само 2 општине,Сјеница( најавила ускоро) и Нови Бечеј. С' обзиром на скоро очекивано усвајање новог закона о језику и писму а који уводи новчане казне(500.000 - 1.000.000 РСД) сачекаћемо и прескочити обраћање заштитнику грађана ,ревизору и МДУИЛС-Е.

Захваљујемо свим одговорним лицима на доброј вољи, професионалном раду и поштовању прописа као и очувању нашег идентитета.

Идемо даље.

Д.М.