27.6.2015 упућен захтев Културном Центру Београда за променом назива установе на српско ћирилично писмо. 30.6.2015 је назив промењен.

 

 Пре захтева  После захтева