На једном стубу сусрећу се наша латинична прошлост и после наше борбе,ћирилична садашњост и будућност. Све више је допунских табли после новембра 2015, када смо се изборили за поштовање прописа и обележавања допунских табли искључиво на српском. За пар година уз остале врсте табли, све ће бити на српској ћирилици у Београду . Слика града биће потпуно промењена а посредан утицај на омасовљење коришћења јединог српског писма изузетан. Поносни смо на ту чињеницу. Посебну захвалност исказујемо референтима градског секретаријата за саобраћај који су надлежни за издавање решења. Идемо даље. Д.М