На захтев грађана удружење је обратило пажњу на рачуне које издају Јавна предузећа и предузело активности према десетак предузећа широм земље. Тако је Ј.П. Водовод Гроцка пребацило базу података корисника и формулар рачуна на српски (види фотографије ,некад и сад) остали у поступку.

 

На наше захтеве позитивно су реаговале, и у складу са законом,пребацили на српски језик своје веб презентације следеће установе:
-ОШ Станислав Сремчевић Крагујевац ( по захтеву пратиоца фејсбук странице удружења)
- Виша медицинска школа Земун

-Градски Завод за Хитну помоћ Београд
-ДЗ Обреновац
-ДЗ Сопот
-ДЗ Звездара
-Завод за заштиту здравља студената Београд (завршна фаза)
- Музеј Николе Тесле Београд
-ПМФ Крагујевац
Напоменуо бих да су увек у току бројне конкретне акције код разних установа,објављују се само завршене активности.Идемо даље са борбом и конкретном променом околине.
Захваљујемо надлежним на разумевању. Д.М.