После дужег инсистирања ЈП "Поште Србије" је пребацило веб презентацију на српски језик и ћирилично писмо. Значајно, узевши у обзир коришћење тог сајта у свакодневном животу великог броја грађана Србије.

Предшколска установа " Дечја радост" Панчево је на наш захтев пребацило рачуне на ћирилицу. ЈП "Хигијена" Панчево је после нашег инсистирања и обраћања заштитнику грађана пребацило рачуне за комунално,признанице за паркинг и означавање предузећа на српски језик и ћирилично писмо.

Дом за младе Панчево,јавно оглашавање и репертоар је такође исправљено. Удружење је поднело захтев за означавање улица и урадило анализу коришћења ћириличног писма у раду органа и установа на територији града Панчева.

Пратимо развој ситуације.