Поводом истека рока важења старог (латиничног) обрасца возачких дозвола напомињемо следеће:

Нове возачке картице су штампане по први пут на ћириличком обрасцу али подаци који се попуњавају су на латиници. Законски постоји могућност штампања и личних податка (име и презиме) на српској ћирилици али мора странка да изрази жељу усмено,у формулару или е путем писменом напоменом (исто важи и за Пасош и за саобраћајну дозволу). Искористите прилику за још масовнијом употребом српског писма. Само употребом и коришћењем долази до масовних промена као и културе и навике употребе ћирилице.