10.03.2015. Српско Удружење „Ћирилица“ се обратило захтевом да, у складу са Уставом РС, натписе на допунским таблама за зонско паркирање истакне на ћирилици. После интензивне преписке, 23.7.2015 захтев упућен Паркинг Сервису почео да се испуњава.