11.8.2015 на захтев српског Удружења „Ћирилица“ Секретаријат за Образовање и Дечију Заштиту Градске Управе града Београда је одлучила да одмах реагује

и обавестила нас да су послали допис установама дечије заштите из своје надлежности, којим им је стављено до знања да је потребно да у свом раду „...обезбеде доследну и потпуну службену употребу српског језика и ћириличног писма, у складу са Уставом и законом. А сходно томе, и да рачуни за кориснике услуга буду исписани ћириличним писмом.“ (преписка у архиви Удружења).

Од Септембра месеца 2015., сви рачуни које издају предшколске установе су на ћирилици.