Постепено се повећава број реклама  на српској ћирилици,како домаћих   тако и  страних предузећа. Пример рекламе за пасту за зубе познате марке Колгејт,Имлека или  нашег произвођача дечије хране Јувитана.  Ипак се окреће. Д. М