10.4.2015 упућен захтев Секретаријату за Саобраћај да, у складу са Уставом РС, натписе на допунским таблама за зонско паркирање истакне на ћирилици. 22.5.2015 започето са исправкама, очекује се замена свих постојећих табли.