После наше молбе и предлога дошло је до употребе српског језика и писма на следећим интернет страницама:

 

Општина Куршумлија
Педагошки факултет Сомбор
Грађевински факултет Суботица
Факултет Безбедности Београд
Технолошко Металуршки факултет Београд
ЈКП Ветерина Београд
Општина Шабац
Општина Нови Пазар
Општина Деспотовац
КБЦ "Драгиша Мишовић"
Апотеке Београд
Ј.П. Хигијена Панчево
Ј.П. Јединство Кладово

У току су бројни други наши захтеви. Чекамо реализацију.Настављамо  даље