10.4 2015 упућен захтев градској управи да се све табле са називима улица у граду Шапцу који су исписани хрватском латиницом буду замењени таблама са српским ћириличним натписима.

15.6.2015 таблице су исправљене.

 До данас није исправљена ниједна саобраћајна табла на раскрсницама.

 Пре захтева  После захтева