Компликовани и непрактични систем ћириличних бројева коришћен је од стране Срба, Бугара, Руса и других православних народа који су током средњег века користили ћирилично писмо (рецимо Румуна), а био је заснован на грчком систему, са поретком који је био идентичан њиховом и који није пратио редослед ћирилице


Часовник на зиду Суздаљског кремља у Русији направљен је пре неколико векова, а користи систем ћириличних бројева. Фото: Wikimedia Commons/Simm

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Тих десет једноставних симбола, цифара, омогућавају нам да градимо огромне бројеве и да изразимо бескрајно велике нумеричке вредности. Зовемо их арапским бројевима јер су до Европе у једанаестом столећу стигли преко муслиманских Арабљана, иако су заправо индијски изум; али зовемо их арапским и зато што су им управо арапски учењаци из Северне Африке подарили њихов садашњи облик (постоји и источноарапски облик који је другачији).

Међутим, ти су арапски бројеви стигли до Западне Европе; ми који смо тада живели у византијском културном кругу на Балкану, неко време смо наставили да користимо систем који се развио на тлу Првог бугарског царства, на чијем се тлу развила и ћирилица као писмо. Не случајно, на темељу грчког и римског узора, управо је то писмо коришћено за изражавање бројева. У питању су ћирилични бројеви.

Систем је био заснован на грчком, тачније јонском систему, какав је коришћен у Ромејском царству, само са нашим знаковима; поредак је такође био идентичан грчком и није пратио редослед ћирилице. Ћирилични бројеви су квази-децимални, што значи да су јединице, односно цифре од 1 до 9, изражене засебним словима, као и десетице (10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 и 90) и стотине (100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900)


Ћирилични бројеви. Фото: Wikimedia Commons/Buncic/Oku-yun

Бројеви су се писали онако како су се изговарали, дакле слева надесно, осим бројева између 11 и 19, који су се писали обрнутим редоследом, јер су напросто тако изговарани. На пример, реч „петнаест“ када се разгради гласи „пет на десет“, па је тако и писана.

За добијање вредности ћириличног броја човек је морао да сабере вредност свих слова, то јест бројева. А да би читалац разликовао слово од броја, коришћен је титло, „ ҃“, дијакритички симбол у облику цик-цак-линије изнад текста (који није коришћен искључиво у те сврхе), или би пак бројеви били одвојени тачкама.

За бројеве веће од 999 постојао је симбол „҂“, који се писао испред броја а који је служио за множење вредности. Тако је 6.000 било изражено бројком „҂Ѕ“, док се „҂Л҂В“ рашчлањује као „30.000 + 2.000“ што значи да одговара вредности 32.000. Ево још једног примера: да изразите 1758. годину, написаћете „҂АѰНИ“, што буквално значи „хиљаду седамсто педесет осам“ а не „један седам пет осам“. За још веће вредности, симболом је опасаван број који се множи.


Реверс пола руске рубље из 1705. године и жетон пореза на браду Петра Великог, са ћириличним бројевима. Фото: Wikimedia Commons/Tcr25

Све у свему, скупа са римским и грчким био је то један компликован и непрактичан нумерички систем, који је напуштен у корист супериорнијег и практичнијег, који је на глобалном нивоу умногоме олакшао развој науке, технологије и цивилизације.

У ком тренутку смо га ми тачно престали да користимо тешко је рећи због ондашњих несрећних прилика у којима се наш народ налазио, али чини се да је то већ било поткрај средњег века или почетком новог, будући да смо били у непосредном додиру са Италијом и Средњом Европом, са којима је постојала дубока друштвена, културна и економска сарадња и размена.

Али Руси су овај систем користили све до почетка осамнаестог века и реформи Петра Великог, који је у употребу увео арапске цифре као део својих опсежних и општих реформи руске државе и друштва, са циљем да Русију у потпуности уведе у западноевропски културни круг а ишчупа из полуазијатског. Ипак, све до 1722. године ћирилични бројеви коришћени су на кованицама; већ је серија издата 1725. била са арапским цифрама.

(П. Л.)

Извор: Телеграф