Председник Матице српске Драган Станић упутио је одговор председнику Друштва хрватских књижевника и челницима Матице хрватске поводом изјаве Матице хрватске о присвајању хрватске књижевне баштине у едицији Матице српске „Десет векова српске књижевности”.

У наставку је дато писмо председника Матице српске Друштву хрватских књижевника, као и текст одговора.  

Извор: Министарство културе и информисања