„Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног образовања“ донесен 28. августа почео је да се примењује 1. септембра 2015. године. Његова примена довела је до гашења библиотека у основним школама.

У школи која има до 24 одељења ради „пола библиотекара“, а у школи која има од 25 до 64 одељења ради „цео библиотекар“, док средње школе раде под другачијим условима. У средњој школи која има од 16 до 24 одељења ради један библиотекар, а број извршилаца се процентуално повећава са порастом броја одељења преко 24.

Више од половине основних школа има мање од 25 одељења, а то значи да су библиотеке отворене само два и по дана у недељи. На жалост, у многим школама директори уводе праксу да половично радно место библиотекара распореде на неколико наставника којима недостају часови, па се очекује да у библиотекама више неће радити библиотекари, него само они који су формално запослени. У средњим школама та пракса постоји годинама и често се дешава да место библиотекара дели 5 или 6 наставника, сваке године у другачијем саставу.

Професија школског библиотекара нестаје.


Последице протеривања стручних библиотекара (по образовању или са стручним испитом из библиотекарства) из образовног система су несагледиве. Деци библиотеке неће бити доступне за време наставе, што је посебно погубно за мале сеоске школе у којима су библиотеке центри културних активности, а за многе ученике једино место где имају приступ информацијама у штампаним и електронским медијима.

Позивамо ученике, родитеље, пријатеље, наставнике, директоре школа и целокупну јавност да реагују против безумне одлуке Министарства просвете, науке и технолошког развоја и стану у одбрану основношколских библиотека.

 

Слађана Галушка и Анђелка Танчић, школски библиотекари