Позивамо све пријатеље којима је стало до очувања најстаријег часописа у Срба - Летописа матице српске да годишњом претплатом омогуће његово излажење и трајање.Немој да будемо савременици гашења наше традиције и оставштине часних предака.

уплата се може извршити на следећи начин:

прималац:   Матица српска, ул. Матице српске 1, 21 ооо Нови Сад

број ж. р. 205 - 204373-09

сврха уплате: претплата за Летопис за 2016.

износ годишње претплате 2 000 динара

особа за контакт:

letopis@maticasrpska.org

Светлана Малишановић 

 

ЛЕТОПИС.ДОК