4.2.2015 Проф.др Душанка Матијевић, директор Градског завода за јавно здравље, на захтев Д.М. да се извештаји пишу ћирилицом одговара да је кренуло преиспитивање и исправка на ћирилицу свих докумената који то дозвољавају.

На латиници би остали исписани латински називи, хемијске формуле и симболи и слични стручни појмиви који захтевају такво писмо. (преписка у архиви Удружења)