13.05.2015. Снажном реакцијом јавности, као и обраћањем српског Удружења „Ћирилица“ надлежнима у Агенцији, изненадни нестанак српске ћирилице са званичног сајта Агенције је брзо разјашњен

и дошло је до промптног враћања српске ћирилице, надамо се заувек, док је ТАНЈУГа! (преписка у архиви Удружења)