Циљеви и задaци удружења за заштиту ћирилице српског језика усвојени на оснивачкој скупштини:

Полазећи од природног и уставног права човека да очува свој идентитет по свим законским основама и уставног права човека да очува своја етничка обележја, своју културну и духовну основу и баштину, те да на основу демократског карактера савременог друштвеног уређења, савременог српског друштва и његовог неотуђивог права на очување своје културе и свог писма и његовог неотуђивог права и обавеза сваког грађанина да се активно залаже и бори за очување човека као уваженог бића- „Ћирилица“ се оснива и делује ради остваривања следећих циљева и задатака:

  • Враћање положаја ћирилице сагласно Уставу и законским решењима.
  • Стална демократска и упорна борба за очување и службену и јавну употребу ћирилице српског језика, као јединог српског писма;
  • Стално указивање свим државним органима, али и свима који не поштују Устав и закон о службеној употреби језика и писама, на раскорак уставних одредби и законских решења с оним што се дешава у пракси, у животу, на улици;
  • Развијање љубави, посебно код деце корисника српског језика и ћирилице, према свом писму које је у основи српске културе, али и култура свих који користе српски језик;
  • У остваривању својих циљева и задатака „Ћирилица“ ће окупљати Србе, али и све друге који јесу за поштовање Устава и закона о службеној употреби језика и писама, без обзира на њихова верска, политичка и остала уверења и на њихову личну страначку, и било какву расну особину ако уважавају код другога оно што траже да и други уважавају код њих.